RENT VATTEN

Att ha rent vatten är jätteviktigt!

 Har du problem med ditt dricksvatten? Vi utför vattenprov och utgår ifrån utförd analys för att bygga ett unikt vattenreningssystem för just era behov. Allt för att vattnet ska innehålla rätt ämnen och va gott att dricka. Vi servar och underhåller även befintliga system i er bostad. Hör av er!

Varför och när ska jag göra en vattenanalys?

Om vattnet ändrar lukt, smak eller färg är en vattenanalys på sin plats. Livsmedelsverket rekommenderar även regelbundna vattenanalyser minst var tredje år, även om allt verkar normalt med vattnet. Om fler än två fastigheter är anslutna till samma vattentäkt förespråkar myndigheten provtagning en gång om året. Det är extra viktigt för barnfamiljer att göra provtagningen om små barn ska dricka vattnet, eftersom de är mer känsliga än vuxna för ämnen som bly och nitrit.

När större händelse sker i naturen kan det påverka vattnet i din brunn. Därför kan det vara bra att göra en vattenanalys i samband med till exempel skogsavverkning, skogsbrand och extrem snösmältning. Om du ska köpa en fastighet med egen brunn ska du som köpare se till att vattnet blir analyserat.

Länk till Aquaexperts som vi är återförsäljare för >

Kontakta

Robin Svensson
073-566 01 95

robin@sunneev.se

KONTAKTA OSS

OM OSS

LÄS MER OM SUNNE EL & VVS HISTORIA