GDPR

Bäste Kund/Leverantör

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Syftet med GDPR är att säkerställa skyddet för fysiska personers personuppgifter. Fysiska personer ska få större kontroll över sina Personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett enda regelverk när de bedriver verksamhet i flera EU-länder. Enligt förordningen är personuppgifter all information om en identifierbar fysisk person.

Förordningen skiljer mellan allmänna personuppgifter och känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter behandlas aldrig av oss utan föregående samtycke. Däremot kan vi registrera följande allmänna personuppgifter om dig i våra register.

Namn

Företag

Företagets adress

Telefon

Mobil

E-postadress

Informationen behandlar vi konfidentiellt och används enbart i samband med köp och försäljning av material och tjänster. Detta påverkar i övrigt inte villkoren för vårt samarbete.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor kring vår behandling av personuppgifter.

Med vänlig hälsning

Peter Jansson, Sunne EL & VVS

Kontakta

Peter Jansson
072-566 53 34

peter@sunneev.se

KONTAKTA OSS

OM OSS

LÄS MER OM SUNNE EL & VVS HISTORIA