Berg & Jordvärme

Bergvärme är ett klimatsmart uppvärmningsalternativ som fungerar i hela landet och minskar dina uppvärmningskostnader betydligt om du idag t ex har olja eller direktverkande el. En något dyrare investering men långsiktigt håller installationen länge. Bergvärme tar tillvara på solenergin lagrad i berggrunden. Ur ett borrhål i marken tas den lagrade energin upp och förstärks av en bergvärmepump.

Jordvärme är en något billigare investering än bergvärme. Jordvärme tar tillvara på den solvärme som finns lagrad en liten bit under marken. En flera hundra meter lång slang läggs cirka 1 meter under marken. Slangen går till en värmepump i huset.

I slangarna flyter en frostskyddad vätska som värms upp av den solenergi som finns i marken och transporterar den in till värmepumpen.

Här krävs det att man har lite yta på tomten för att lägga ner slangen. Har man inte det är bergvärme ett bättre alternativ.

För att kunna använda bergvärme eller jordvärme krävs det att huset har ett vattenburet värmesystem.

 

Länk till NIBEs bergvärmepumpar vi är återförsäljare till >

Kontakta

Robin Svensson
073-566 01 95

robin@sunneev.se

KONTAKTA OSS

OM OSS

LÄS MER OM SUNNE EL & VVS HISTORIA

Solpaneler

Rent Vatten